"مادر" چند بخش است؟

تمام بچه ها بی درنگ پاسخ دادند

جز پسرکی که به "خُمپاره" می اندیشید...!!!


می تونید از طریق آیدی تلگرام زیر من رو از نظراتتون در مورد وبلاگ با خبر کنید: @miladshm